Ragnar Granit Society

Family Archive of Ragnar Granit's publications


 

M5. Finlandssvenskarna.

 1. Ragnar Granit (ed.): Finlandssvenskarna; En antologi. [Swedish-speaking Finns; A collection of articles. In Swedish] A. Bonnier, Stockholm, 1944, 245 p. ©
      Finlands svenska befolkning. Från äldsta tid till 1808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Storfurstendömet Finland. Statslivets utveckling 1809 - 1917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      I går och i dag. Den finlandssvenska linjen under självständihetsåren . . . . . . . . . . . . . . .
      Några ord om Finlands svensk arbetarrörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Kring statsuniversitetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Borgare och brukspatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Finlands svenska litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Härresäten ochbondgårdar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Den svenska skolan i Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Finlandssvensk tonkonst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Studenter och studentliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Åbo Akademi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .